פרק 5 – ביקוש והיצע

כלכלה א' פרק 5 – ביקוש והיצע

עקומת ההיצע

כללי המילה היצע נגזרת מהמילה להציע והכוונה היא לאספקת מוצרים לשווקים. עקומת ההיצע, כדוגמת זו המוצגת בתרשים 5.1 מציגה תמונת מצב לגבי הכמויות (ביחידות) שהיצרנים...

כלכלה א' פרק 5 – ביקוש והיצע

עקומת הביקוש

כללי עקומת הביקוש מציגה תמונת מצב לגבי נכונות הצרכנים, במדינה כלשהי, לקנות מוצר כלשהו בכל רמת מחיר שתיקבע בשוק. עקומת הביקוש בתרשים 5.9 מתייחסת לביקוש למכנסיים...