כלכלה א'

כלכלה א' פרק 6 – משקי בית

עקומת לורנץ

מטרת העקומה למדוד את רמת אי השוויון במדינה כלשהי ביחס למדינות אחרות. היכרות ראשונה עם העקומה בתרשים 6.1 מוצגות 5 עקומות לורנץ המתייחסות ל- 5 מדינות שונות:...

כלכלה א' פרק 6 – משקי בית

מדד ג’יני

מדד ג'יני הינו אחד המדדים המקובלים והמוכרים ביותר למדידת אי-שוויון בהכנסות. מדד ג'יני מתרגם את עקומת לורנץ למספרים שנעים בין 0 ל- 1: כאשר מדד ג'ני עומד על 0...

כלכלה א' פרק 6 – משקי בית

מיסים

ישנם שני מסלולים לגביית מיסים: מיסים המוטלים על הכנסות ( “מיסי הכנסה”) מיסים המוטלים על הוצאות (“מיסי הוצאה”) מיסי הכנסה אלו מיסים...