כלכלה א'

כלכלה א' פרק 6 – משקי בית

עקומת תצרוכת

את התחלקות ההכנסה הפנויה לצריכה וחיסכון אפשר להציג בעקומה הנקראת עקומת תצרוכת. תרשים 6.5 מציג עקומת תצרוכת לדוגמא. מבנה העקומה ציר ה- Xים: ההכנסה הפנויה ציר ה...

כלכלה א' פרק 5 – ביקוש והיצע

עקומת ההיצע

כללי המילה היצע נגזרת מהמילה להציע והכוונה היא לאספקת מוצרים לשווקים. עקומת ההיצע, כדוגמת זו המוצגת בתרשים 5.1 מציגה תמונת מצב לגבי הכמויות (ביחידות) שהיצרנים...