להיות חכם על חזקים

rich_or_poor_quiz_pop
להיות חכם על חזקים פרק 2 – הבנקים

הריבית

לפני שניכנס להסברים, לעצות ולנתונים בכל הקשר לבנקים, אנו חייבים להקדיש מבוא להסברת המושג הבסיסי ביותר שקשור לכל העיסוק בכספים בכלל ובפעילות בנקאית בפרט, והוא:...