להיות חכם על חזקים

להיות חכם על חזקים פרק 2 – הבנקים

הלוואות

רקע ציינו בראשית הפרק, שהבנק הוא מוסד לתיווך כספים: מצד אחד מפקידים בו כסף תמורת ריבית כלשהי, והוא מצידו מלווה את הכסף בריבית גבוהה יותר וחי מההפרש:...

rich_or_poor_quiz_pop