מאקרו כלכלה

מאמרים מאקרו כלכלה פרק 10: מודל AD-AS

מודל AS-AD

לתרשים המציג את עקומות הביקוש וההצע המצרפות בשילוב מודל קיינס מקובל לקרוא מודל AD-AS. מודל AD-AS (בשילוב מודל קיינס) הוא מודל רב עוצמה. המודל מאפשר לצפות כיצד...

X