מתמטיקה א' – לכלכלנים

rich_or_poor_quiz_pop
מתמטיקה א' – לכלכלנים פרק 5 – התייחסות גרפית: פונקציות בעלות 2 משתנים

מציאת נקודת קיצון בפונקציה בעלת 2 משתנים

הקדמה נקודת קיצון מקומי – המשמעות נקודת קיצון מקומי היא הנקודה הגבוהה ביותר או הנמוכה ביותר באזור שלה על מעטפת הפונקציה.   מיון נקודות קיצון – תזכורת אנו...