פרק 5 – התייחסות גרפית: פונקציות בעלות 2 משתנים

מתמטיקה א' – לכלכלנים פרק 5 – התייחסות גרפית: פונקציות בעלות 2 משתנים

מציאת נקודת קיצון בפונקציה בעלת 2 משתנים

הקדמה נקודת קיצון מקומי – המשמעות נקודת קיצון מקומי היא הנקודה הגבוהה ביותר או הנמוכה ביותר באזור שלה על מעטפת הפונקציה.   מיון נקודות קיצון – תזכורת אנו...

rich_or_poor_quiz_pop
מתמטיקה א' – לכלכלנים פרק 5 – התייחסות גרפית: פונקציות בעלות 2 משתנים

בניית פונקציה (סופית) בעזרת פונקציות משנה

הקדמה ישנם מקרים לא מעטים שבהם פונקציה A כלשהי, שנקרא לה הפונקציה הסופית, מבוססת על פונקציות משנה. הקשר בין הפונקציה הסופית לפונקציות המשנה יכול להיות במספר...