קטגוריה -ענפי המשק

ענפי המשק

ענף הבינוי ותרומתו לתמ״ג

הענף כולל 3 תת ענפים: בניית מבנים ובניינים עבודות הנדסה אזרחית כגון: עבודות עפר, סלילת כבישים, כריית מנהרות והנחת מסילות רכבת עבודות מיוחדות כגון : הריסת...

ענפי המשק

ענף פלסטיק וגומי ותרומתו לתמ״ג

במסגרת הענף נכללים המוצרים הבאים: ייצור שרוולים ויריעות פלסטיק ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק ייצור מיכלים ובקבוקים מפלסטיק ייצור מוצרים מפלסטיק משוריין ייצור...