אג”ח 1: רקע כללי – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  אג”ח הם ראשי תיבות של “איגרת חוב”.

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  אג”ח הוא באופן כללי פשוט מסמך הלוואה, שבו קונה האג”ח נותן הלוואה למוכר האג”ח
  (מוכר האג”ח נקרא גם “מנפיק” האג”ח).

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  על גבי האג”ח מצוינים 6 נתונים עיקריים המפרטים את תנאי ההלוואה:
  1. ערך נקוב
  2. מועד הפירעון של הקרן
  3. % הריבית השנתית שתשולם
  4. הצמדות
  5. בטחונות
  6. ושמו של ראש הממשלה בעת ההנפקה.

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  כאשר חברה או הממשלה רוצות לקבל הלוואה מהציבור, הן יכולות להנפיק אג”ח שלהן בבורסה.
  מי שמחליט מקרב הציבור לקנות את האג”ח, יהיה זכאי לקבל את הקרן (=הערך הנקוב) ואת
  תשלומי הריבית.

  נכון

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  % הריבית השנתית מתייחס תמיד לערך הנקוב של האג”ח.

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  ל–100 אג”ח ערך נקוב כולל של ₪100. % הריבית השנתית הוא 5% בסוף השנה.
  לכן תשלום הריבית בסוף השנה יהיה ₪5.

  נכון

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  שחר היא אג”ח שקלית לא צמודה, המונפקת על ידי הממשלה (משרד האוצר).

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  גלבוע היא אג”ח שקלית צמודת מט”ח, המונפקת על ידי חברת טבע.

  נכון

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  מכירה של אג”ח בפעם הראשונה (“יד ראשונה”) נקראת הנפקה והיא מבוצעת במכרז.

  נכון

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  לאחר ההנפקה האג”ח ממשיכה להיסחר בבורסה (כ”יד שנייה”). ניתן למכור אג”ח שקנינו בעבר,
  או לקנות אג”ח שמישהו אחר קנה בעבר והוא מעוניין כעת למכור.

  נכון

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  כל אזרח בישראל יכול לקנות ולמכור ניירות ערך ללא צורך באף מתווך.

  נכון

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  תשואה היא מילה נרדפת לרווח על בסיס שנתי.

  נכון

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  משה קנה 100 איגרות חוב מסדרה 123 במועד א’ תמורת ₪100 (₪1 לכל איגרת אחת).
  איגרות החוב עומדות לפדיון בעוד שנה (מועד ב’) והן מניבות תשואה נומינלית של 4%.
  לכן בסוף השנה יהיו בידיו של משה ₪104.

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  אם איגרת חוב נותנת תשואה נומינלית של 10% בשנה, אך מדד המחירים עלה באותה שנה,
  הרי שהתשואה הריאלית של האיגרת תהיה נמוכה מ-10%.

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  התשואה של איגרות חוב צמודות היא ריאלית, שכן הריבית (הקופונים) והערך הנקוב בפדיון צמודים
  למדד המחירים לצרכן.

  נכון

  לא נכון