אג”ח 2: אגרות חוב לא צמודות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 11 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 1. Answered
 2. Review
 1. 11/1
  1. שאלה

  ישנן 3 משפחות של איגרות חוב לא צמודות המונפקות על ידי גורמים ממשלתיים: מק”מ, שחר וגילון.

  נכון

  לא נכון

 2. 11/2
  2. שאלה

  המק”מ אינו נושא ריבית.

  נכון

  לא נכון

 3. 11/3
  3. שאלה

  סידרה 1117 של מק”מ תגיע לפדיון בשבוע הראשון של חודש נובמבר 2007.

  נכון

  לא נכון

 4. 11/4
  4. שאלה

  במקום תשלום ריבית תקופתית (קופון), המק”מ מונפק במחיר הנמוך מערכו הנקוב.
  מי שמחזיק במק”מ עד ליום הפדיון יקבל את ערכו הנקוב של המק”מ, כלומר ₪1.
  כך שאם קנית את המק”מ במחיר של 95 אגורות ותחזיק בו עד לפדיון, תרוויח 5
  אגורות לכל מק”מ אחד.

  נכון

  לא נכון

 5. 11/5
  5. שאלה

  משקיע שקנה 10,000 מק”מ ב- 9,000. ירוויח במועד הפדיון 1,000.

  נכון

  לא נכון

 6. 11/6
  6. שאלה

  שחר היא אג”ח לא צמודה, המונפקת על ידי הממשלה, ונותנת ריבית קבועה.

  נכון

  לא נכון

 7. 11/7
  7. שאלה

  אם בנק ישראל יוריד את הריבית במשק, מחירי השחר צפויים לעלות.

  נכון

  לא נכון

 8. 11/8
  8. שאלה

  הגרף התיאורטי של השחר בא להסביר את תופעת “שיני המסור” בשחר. ככל שמתקרבים למועד
  תשלום הריבית מחיר השחר עולה, עד לירידה חזרה לאחר קבלת הריבית.

  נכון

  לא נכון

 9. 11/9
  9. שאלה

  הגילון היא אג”ח לא צמודה, המונפקת על ידי הממשלה, והריבית עליה קבועה.

  נכון

  לא נכון

 10. 11/10
  10. שאלה

  כאשר ריבית בנק ישראל עולה, מחירי הגילון צפויים לרדת. וכאשר ריבית בנק ישראל יורדת מחירי
  הגילון צפויים לעלות.

  נכון

  לא נכון

 11. 11/11
  11. שאלה

  לאחר קבלת ריבית הגילון (הקופון), צפויה ירידה במחיר הגילון. שכן לפני כן היית מקבל תשלום
  ריבית אילו היית מחזיק בגילון, בעוד שעכשיו תאלץ לחכות לתשלום הריבית הבא.

  נכון

  לא נכון