אג”ח 3: אגרות חוב מדדיות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 4 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Answered
 2. Review
 1. 4/1
  1. שאלה

  גליל, שגיא ושחר הן 3 משפחות של איגרות חוב ממשלתיות, שבהן גם הקרן וגם הריבית צמודות למדד.

  נכון

  לא נכון

 2. 4/2
  2. שאלה

  השווי המתואם של אג”ח מסוימת במועד מסוים הוא תמיד גם מחירה בבורסה בפועל.

  נכון

  לא נכון

 3. 4/3
  3. שאלה

  הגרף התיאורטי של ה”גליל” מורכב משיני מסור עקב הריבית המצטברת עד לקבלתה, אבל גם
  הגרף נמצא בעלייה כללית כלפי מעלה עקב האינפלציה, והצמדת הקרן והריבית למדד.

  נכון

  לא נכון

 4. 4/4
  4. שאלה

  הגרף האמיתי של אג”ח מסוג גליל לא נראה כמו הגרף התיאורטי, בין השאר כי במציאות התנאים
  הכלכליים במשק (גובה האינפלציה, שינויי ריבית בנק ישראל וכו’) משתנים במהלך הזמן, ולא
  נותרים קבועים עד לפדיון (כפי שהנחנו בגרף התיאורטי).

  נכון

  לא נכון