אג”ח 5: אגרות חוב להמרה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 2 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 1. Answered
 2. Review
 1. 2/1
  1. שאלה

  איגרת חוב להמרה היא איגרת חוב לכל דבר, רק שהיא גם מאפשרת לקונה אותה להמיר
  את האג”ח למניות בתנאים מסוימים.

  נכון

  לא נכון

 2. 2/2
  2. שאלה

  אם יחס ההמרה של איגרת חוב להמרה (אגל”ה) של חברת “אזורים” הוא 4500 (ראה טבלה

  5.1 בהמשך), המשמעות היא שצריך לתת 45 איגרות להמרה כאלו כדי לקבל תמורתן מניה אחת של חברת “אזורים”.

  נכון

  לא נכון