אג”ח 7: הסיכונים הכרוכים בהשקעה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 5 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Answered
 2. Review
 1. 5/1
  1. שאלה

  “סיכון אשראי” הוא סיכון שלוקח קונה האג”ח. הסיכון מתייחס למצב שבו מנפיק האג”ח איננו משלם
  את הקרן והריבית על ההלוואה.

  נכון

  לא נכון

 2. 5/2
  2. שאלה

  משה מחזיק באג”ח. אם שיעור הריבית במשק ירד, משה יהיה מאד מרוצה.

  נכון

  לא נכון

 3. 5/3
  3. שאלה

  כאשר שיעור הריבית במשק יורד, מחיר האג”ח יעלה יותר, ככל שמועד פדיון האג”ח קרוב יותר.

  נכון

  לא נכון

 4. 5/4
  4. שאלה

  על מנת להגן על עצמו מפני סיכון אינפלציה, כדאי לקונה האג”ח לקנות אג”ח הצמודה למדד.

  נכון

  לא נכון

 5. 5/5
  5. שאלה

  סיכון השקעה חוזרת מתייחס למצב שבו מגיעה האג”ח לפדיון, וניתן להשיג אג”ח חדשות רק עם
  ריבית גבוהה יותר.

  נכון

  לא נכון