מבחן באופציות 3
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  בחרו את התשובה נכונה:

  נכון

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 200,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 3,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 300,000$
  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  אנו שמים לב שמדובר על אופצייתcall , כלומר לקנות נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש. במקרה שלפנינו אנו יכולים לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$, ואנו רואים שמחיר הבית שאנו יכולים לקנות הוא 300,000$ בשוק, כלומר יהיה לרוכש האופציה רווח ברוטו של 50,000$ בגין האופציה הנ”ל ולאחר מכן רוכש האופציה יוריד מהרווח את הסכום ששילם עבור האופציה, כלומר את הפרמיה עבור האופציה שהיא 3,000$ וכך נגיע לרווח הנקי של רוכש האופציה 3,000$ – 250,000$ – 300,000$ = 47,000$

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 200,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 3,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 300,000$
  מהו ההפסד של כותב האופציה הנ”ל ?

  נכון

  גילינו בשאלה מספר 10 שרוכש האופציה מרוויח רווח נקי של 47,000$, ואנו יודעים שכותב האופציה מפסיד את מה שהצד כנגד הרוויח שזהו סכום של 47,000$

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 200,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 3,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 300,000$
  בהנחה שמחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה 240,000$, בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  אנו שמים לב שמדובר על אופצייתcall , כלומר לקנות נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש. במקרה שלפנינו רוכש האופציה יכול לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$, ואנו רואים שמחיר הבית שרוכש האופציה יכולים לקנות הוא 240,000$ בשוק, כלומר לא משתלם לרוכש האופציה לממש את האופציה כי אם הוא ישלם 250,000$ ויקבל בתמורה נכס בשווי 240,000$ אז הוא יפסיד לכן לא יממש את האופציה הנ”ל

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 200,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 3,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 300,000$
  בהנחה שמחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 255,000$, בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  אנו שמים לב שמדובר על אופצייתcall , כלומר לקנות נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש. במקרה שלפנינו רוכש האופציה יכול לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$, ואנו רואים שמחיר הבית שרוכש האופציה יכול לקנות הוא 255,000$ בשוק, כלומר יהיה לרוכש האופציה רווח ברוטו של 5,000$ בגין האופציה הנ”ל ולאחר מכן רוכש האופציה יוריד מהרווח שלו את הסכום ששילם עבור האופציה, כלומר את הפרמיה עבור האופציה שהיא 3,000$ וכך נגיע לרווח הנקי של רוכש האופציה הנ”ל 3,000$ – 250,000$ – 255,000$ = 2,000$

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון