אופציות 02: קניית אופציית CALL – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 2 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 1. Answered
 2. Review
 1. 2/1
  1. שאלה

  לפי גרף A אם מחיר השוק של הבתים במועד ב’ (הציר האופקי) יהיה 130K$, הרווח מהאופציה
  הנתונה (רווח ברוטו) יהיה 30K$ (הציר האנכי).

  נכון

  לא נכון

 2. 2/2
  2. שאלה

  תמיד כשכדאי לממש את האופציה, הרווח נטו מהעיסקה יוצא חיובי.

  נכון

  לא נכון