אופציות 03: קניית אופציית put – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 3 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Answered
 2. Review
 1. 3/1
  1. שאלה

  כאשר אנו קונים אופציית Put, אנו צופים שמחיר נכס הבסיס בשוק ירד.

  נכון

  לא נכון

 2. 3/2
  2. שאלה

  משה קנה את האופציה ” מאי 100 P ב “, ושילם עליה פרמיה של 10K$. בסוף מאי מחיר הבתים
  בשוק היה 110K$. לכן משה הפסיד 10K$ על האופציה+10K$ פרמיה. סך הכל משה הפסיד 20K$.

  נכון

  לא נכון

 3. 3/3
  3. שאלה

  הרווח ברוטו באופציית Call הוא מחיר השוק פחות מחיר המימוש, ובתנאי שההפרש איננו שלילי.
  (אם הוא שלילי הרווח ברוטו הוא 0, אין מימוש). הרווח ברוטו באופציית Put הוא מחיר המימוש
  פחות מחיר השוק, ובתנאי שההפרש איננו שלילי. (אם הוא שלילי הרווח ברוטו הוא 0, אין מימוש).

  נכון

  לא נכון