אופציות 05: כתיבת אופציית call – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 7 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. Answered
 2. Review
 1. 7/1
  1. שאלה

  אופציות הן משחק סכום אפס. עבור אופציית Call, ככל שמחיר נכס הבסיס בשוק יעלה יותר,
  כך קונה האופציה ירוויח יותר, וכותב האופציה יפסיד יותר.

  נכון

  לא נכון

 2. 7/2
  2. שאלה

  כותב אופציית Call, שיש ברשותו את נכס הבסיס, נקרא “כותב אופציית Call מכוסה”.

  נכון

  לא נכון

 3. 7/3
  3. שאלה

  כותבי אופציית Call לא מכוסים לוקחים על עצמם סיכון גדול במצב שמחיר נכס הבסיס יעלה מאד.

  נכון

  לא נכון

 4. 7/4
  4. שאלה

  כותב אופציית Call מכוסה, אינו מודאג מעליה עצומה במחיר נכס הבסיס, שכן הוא כבר מחזיק בנכס הבסיס.

  נכון

  לא נכון

 5. 7/5
  5. שאלה

  עבור מחיר שוק של הבתים של 140K$ בעת הפקיעה (הציר האופקי), כותב האופציה הנ”ל יפסיד
  בגין האופציה הפסד ברוטו של 40K$ (גרף A) והפסד נטו מהעסקה בכללותה של 30K$ (גרף B).

  נכון

  לא נכון

 6. 7/6
  6. שאלה

  כותבים אופציית Call, כאשר מצפים לעליה במחיר נכס הבסיס.

  נכון

  לא נכון

 7. 7/7
  7. שאלה

  הרווח המקסימאלי של כותב אופציה עשוי להיות אינסופי.

  נכון

  לא נכון