אופציות 08: אופציות על מדד המעו״ף – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 3 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Answered
 2. Review
 1. 3/1
  1. שאלה
  1. לקונה האופציה “may 1000 P” יש את הזכות למכור 100 מדדי מעו”ף במחיר מימוש של 100,000 ₪ ביום חמישי האחרון של חודש מאי.
  נכון

  לא נכון

 2. 3/2
  2. שאלה
  1. בטבלה 2 האופציה ” JUL 510 C ” ירדה ב- 30.55% ביום המסחר.
  נכון

  לא נכון

 3. 3/3
  3. שאלה
  1. קנייה של האופציה “jun 1000 C” לבדה היא אסטרטגיה פשוטה באופציות. אם בנוסף לקנייה הנ”ל גם מכרנו את האופציה “jun 1000 P” זוהי אסטרטגיה מורכבת באופציות.
  נכון

  לא נכון