אופציות 09: אסטרטגיה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 2 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 1. Answered
 2. Review
 1. 2/1
  1. שאלה

  רכישת חוזה עתידי היא אסטרטגיה שבה קונים אופציית Call ומוכרים אופציית Put עם מחיר
  מימוש שונה, אך עם מועד פקיעה זהה.

  נכון

  לא נכון

 2. 2/2
  2. שאלה
  1. ברכישת חוזה עתידי קונים אופציית Call, וכותבים אופציית Put. במכירת חוזה עתידי כותבים אופציית Call, וקונים אופציית Put. בכל מקרה מחיר המימוש זהה ומועד הפקיעה זהה.
  נכון

  לא נכון