אופציות 11: עיסקה עתידית – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 2 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 1. Answered
 2. Review
 1. 2/1
  1. שאלה

  חוזה Forward הוא חוזה, שבו מוכר צד א’ לצד ב’ נכס בסיס כלשהו במחיר מימוש ובמועד
  עתידי מוסכמים מראש. החוזה אינו סחיר.

  נכון

  לא נכון

 2. 2/2
  2. שאלה

  “חוזה עתידי” דומה לחוזה Forward, אך הוא נסחר בבורסה כלשהי. כמו כן נתוני החוזה העתידי
  הם סטנדרטיים בד”כ.

  נכון

  לא נכון