אסטרטגיות מעוף – פרק 1 – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 10 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. Answered
 2. Review
 1. 10/1
  1. שאלה

  מועד הפקיעה מתרחש לפני מועד המימוש.

  נכון

  לא נכון

 2. 10/2
  2. שאלה

  האופציות מתחלקות לשני סוגים: call ו-put.

  נכון

  לא נכון

 3. 10/3
  3. שאלה

  מועד הפקיעה מתרחש פעם בשבוע בלבד.

  נכון

  לא נכון

 4. 10/4
  4. שאלה

  מדד המעו״ף ידוע מראש ומצויין על גבי האופציה.

  נכון

  לא נכון

 5. 10/5
  5. שאלה

  אופי העיסקה של אופציית call היא כאשר קונים את מדד המעו״ף במחיר מימוש ומוכרים אותו במחיר שוק.

  נכון

  לא נכון

 6. 10/6
  6. שאלה

  אופי העיסקה של אופציית put היא כאשר קונים את מדד המעו״ף במחיר שוק ומוכרים במחיר
  המימוש בטרם מועד המימוש הגיע.

  נכון

  לא נכון

 7. 10/7
  7. שאלה

  ״בתוך הכסף״ זהו מצב רווחי וכדאי להחזיק באופציה עוד זמן.

  נכון

  לא נכון

 8. 10/8
  8. שאלה

  ״מחוץ לכסף״ זהו מצב שלא כדאי לממש את האופציה.

  נכון

  לא נכון

 9. 10/9
  9. שאלה

  ב״כסף״ זהו מצב שמדד המעו״ף שווה למדד המימוש.

  נכון

  לא נכון

 10. 10/10
  10. שאלה

  ב״כסף״ מצב שלא כדאי למשש את האופציה.

  נכון

  לא נכון