אסטרטגיות מעוף – פרק 3 – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 4 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Answered
 2. Review
 1. 4/1
  1. שאלה

  אסטרטגיה פשוטה מורכבת מאופציית call בלבד.

  נכון

  לא נכון

 2. 4/2
  2. שאלה

  אסטרטגית מעו״ף היא תיק השקעות שמרכיביו הם האופציית מעו״ף וסל מניות המעו״ף

  נכון

  לא נכון

 3. 4/3
  3. שאלה

  לכל אופציה באסטרטגיה יש מועד פקיעה שונה.

  נכון

  לא נכון

 4. 4/4
  4. שאלה

  אסטרטגיה מורכבת רק מאופציות שכתבנו.

  נכון

  לא נכון