אסטרטגיות מעוף – פרק 4 – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 9 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 1. Answered
 2. Review
 1. 9/1
  1. שאלה

  קו הרווח מתחיל בנקודה שבה נרוויח כסף על האופציה.

  נכון

  לא נכון

 2. 9/2
  2. שאלה

  נקודת איזון היא נקודה שבה הרווח שווה לאפס.

  נכון

  לא נכון

 3. 9/3
  3. שאלה

  באמצעות קו הרווח נדע באיזה תחום אנחנו מרוויחים או מפסידים.

  נכון

  לא נכון

 4. 9/4
  4. שאלה

  הכנסות משתנות הן הכנסות הנובעות מכתיבת האופציה.

  נכון

  לא נכון

 5. 9/5
  5. שאלה

  הוצאות משתנות נגרמות כתוצאה משינויים במדד המעו״ף.

  נכון

  לא נכון

 6. 9/6
  6. שאלה

  קניית אופציית call היא אסטרטגיה המומלצת כאשר מדד המעו״ף צפוי לעלות.

  נכון

  לא נכון

 7. 9/7
  7. שאלה

  כתיבת אופציית call היא אסטרטגיה המומלצת כאשר מדד המעו״ף צפוי לעלות.

  נכון

  לא נכון

 8. 9/8
  8. שאלה

  קניית חחוזה עתידי היא אסטרטגיה אשר נועדה לשמש תחליף לרכישת מניות.

  נכון

  לא נכון

 9. 9/9
  9. שאלה

  קניית ״אוכף״ הינה אסטרטגיה מומלצת כאשר יש צפי לתנודה חריפה במדד המעו״ף.

  נכון

  לא נכון