הבורסה למתחילים – פרק 01: הקדמה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 10 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. Answered
 2. Review
 1. 10/1
  1. שאלה

  מניה היא מסמך המקנה בעלות על רכוש ממשלתי בלבד.

  נכון

  לא נכון

 2. 10/2
  2. שאלה

  מניה היא מכתב רשמי המונפק ע״י הממשלה בלבד.

  נכון

  לא נכון

 3. 10/3
  3. שאלה

  חברה היא התאגדות של אדם או מספר אנשים שהקימו יחד עסק מתוך מטרה להרוויח כסף.

  נכון

  לא נכון

 4. 10/4
  4. שאלה

  רווח הוא הפרש ההכנסות של המנכ״ל להוצאותיו.

  נכון

  לא נכון

 5. 10/5
  5. שאלה

  אגרת חוב וכתיבת אופציה הן מילים נרדפות.

  נכון

  לא נכון

 6. 10/6
  6. שאלה

  אגרת חוב היא שטר חוב המונפק ע״י ממשלה/חברה.

  נכון

  לא נכון

 7. 10/7
  7. שאלה

  מחזיק בכתב האופציה זכאי לדרוש הנפקת מניות מהחברה מנפיקת כתב האופציה.

  נכון

  לא נכון

 8. 10/8
  8. שאלה

  חברה = פירמה

  נכון

  לא נכון

 9. 10/9
  9. שאלה

  הגדרה של חברה זהו עסק שמייצר מוצר מוחשי בלבד.

  נכון

  לא נכון

 10. 10/10
  10. שאלה

  רווח נקי הוא הנתון שמתקבל לאחר שהחברה משלמת מיסים.

  נכון

  לא נכון