הבורסה למתחילים – פרק 03: אגרות חוב – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 13 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 1. Answered
 2. Review
 1. 13/1
  1. שאלה

  קבלת הלוואה מהציבור הרחב = אג״ח

  נכון

  לא נכון

 2. 13/2
  2. שאלה

  איגרת חוב היא ההוכחה לחוב החברה.

  נכון

  לא נכון

 3. 13/3
  3. שאלה

  סכום הריבית לתקופה = מס’ חדשים X סכום הריבית לחודש

  נכון

  לא נכון

 4. 13/4
  4. שאלה

  התשואה לפדיון משתנה בהתאם למחיר הקנייה של האג”ח.

  נכון

  לא נכון

 5. 13/5
  5. שאלה

  איגרות חוב נסחרות בבורסה ומחירן נקבע על-פי הבנק, בדומה למסחר במניות.

  נכון

  לא נכון

 6. 13/6
  6. שאלה

  מי שמחזיק באג”ח רשאי למכור אותה בכל עת לאדם אחר.

  נכון

  לא נכון

 7. 13/7
  7. שאלה

  איגרות חוב ממשלתיות הן איגרות חוב שהונפקו ע”י הממשלה במגמה לגייס כסף מן הציבור.

  נכון

  לא נכון

 8. 13/8
  8. שאלה

  שער הדולר הוא השער התיאורטי שנקבע על ידי אנליסטים בבנק ישראל.

  נכון

  לא נכון

 9. 13/9
  9. שאלה

  אינפלציה היא מצב שבו מחירי המוצרים עולים כל חודש.

  נכון

  לא נכון

 10. 13/10
  10. שאלה

  מדד המחירים לצרכן זהו מדד המתפרסם פעם בשנה.

  נכון

  לא נכון

 11. 13/11
  11. שאלה

  איגרות חוב קונצרניות הינן איגרות שהונפקו ע”י גורמים עסקיים, חברות כמו “בנק לאומי”.

  נכון

  לא נכון

 12. 13/12
  12. שאלה

  ישנן אג”ח המעניקות בנוסף לתנאי האג”ח הרגילים גם את הזכות להמיר אותן (להחליף אותן)
  למניות החברה בתנאי המרה (יחס המרה) שנקבעו מראש.

  נכון

  לא נכון

 13. 13/13
  13. שאלה

  המק”מ הינו מלווה קצר מועד, לא צמוד, המונפק על ידי בנק ישראל לתקופות של עד שנה.

  נכון

  לא נכון