הבורסה למתחילים – פרק 04: כתבי אופציות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 10 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. Answered
 2. Review
 1. 10/1
  1. שאלה

  לכל אופציה אורך חיים בלתי מוגבל

  נכון

  לא נכון

 2. 10/2
  2. שאלה

  למחזיק בכתב האופציה מוקנית הזכות לדרוש מהחברה להנפיק לו במחיר קבוע וידוע מראש הנקרא
  “מחיר המימוש” (או “תוספת המימוש”) כמות מסוימת (קבועה מראש) ממניותיה, בדרך כלל מניה אחת.

  נכון

  לא נכון

 3. 10/3
  3. שאלה

  מי שקונה אופציה ואח”כ מממש את זכותו לקבל מניה, קונה למעשה מניה בשני תשלומים.

  נכון

  לא נכון

 4. 10/4
  4. שאלה

  מועד המימוש האחרון של האופציה נקבע על ידי הקונה.

  נכון

  לא נכון

 5. 10/5
  5. שאלה

  המחיר בו נסחרת מניית המימוש נקבע על ידי כוחות השוק.

  נכון

  לא נכון

 6. 10/6
  6. שאלה

  מחיר מניית המימוש עולה תמיד באותו שיעור כמו מחיר כתב האופציה.

  נכון

  לא נכון

 7. 10/7
  7. שאלה

  כתב האופציה תמיד שומר על ערכו.

  נכון

  לא נכון

 8. 10/8
  8. שאלה

  כאשר משקיע קונה במועד א’ כלשהו אופציה ולא את מניות המימוש, הוא חוסך באותו מועד את
  ההפרש שבין שוויין של מניות המימוש למחיר האופציה.

  נכון

  לא נכון

 9. 10/9
  9. שאלה

  אופציה בעלת פרמיית מימוש שלילית היא בעלת ביקוש גבוה.

  נכון

  לא נכון

 10. 10/10
  10. שאלה

  המנוף אמור לשמש אינדיקטור גס לגבי % השינוי הצפוי במחיר כתב האופציה.

  נכון

  לא נכון