הבורסה למתחילים – פרק 05: קרנות נאמנות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 10 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. Answered
 2. Review
 1. 10/1
  1. שאלה

  כאשר גוף מסוים מעוניין לנהל קרן נאמנות הוא פותח חשבון בבנק כלשהו שנקרא “פיקדון הקרן”.

  נכון

  לא נכון

 2. 10/2
  2. שאלה

  מי שמקים קרן נאמנות צריך תחילה לקבל אישורים מבנק ישראל.

  נכון

  לא נכון

 3. 10/3
  3. שאלה

  הקרן מרוויחה כאשר עולה מחירן של ניירות הערך בהן היא משקיעה.

  נכון

  לא נכון

 4. 10/4
  4. שאלה

  כל הכסף בקרן שייך למנהל הקרן.

  נכון

  לא נכון

 5. 10/5
  5. שאלה

  מחירה של יחידת השתתפות נקבע בדיוק על פי שווי הנכסים שיש ליחידת השתתפות בקרן.

  נכון

  לא נכון

 6. 10/6
  6. שאלה

  על המצטרף לקרן לשלם גם “דמי כניסה”, או במונח המקובל “שיעור הוספה”.

  נכון

  לא נכון

 7. 10/7
  7. שאלה

  הרשות לניירות ערך עובדת בימים אלה על רפורמה שתחייב כל קרן לפרסם תשקיף.
  נכון לימים אלו אין חייבת הקרן לפרסם תשקיף.

  נכון

  לא נכון

 8. 10/8
  8. שאלה

  כל קרן חייבת להצהיר באילו אפיקי השקעה היא מעוניינת להתמחות.

  נכון

  לא נכון

 9. 10/9
  9. שאלה

  קופות גמל הינן מוסדות לצורך חיסכון ארוך- טווח הנהנים מהטבות מיסוי.

  נכון

  לא נכון

 10. 10/10
  10. שאלה

  חלק גדול מכספי קופות הגמל מושקע בנדל״ן.

  נכון

  לא נכון