הבורסה למתחילים – פרק 06: שוק הנגזרים ואופציות מעו״ף – מבחן

שאלות לתרגול הפרק