הבורסה למתחילים – פרק 06: שוק הנגזרים ואופציות מעו״ף – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 10 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. Answered
 2. Review
 1. 10/1
  1. שאלה

  ההשקעה באמצעות אופציות על מדד השוק מאפשרת למשקיע להרוויח בשוק המניות מבלי
  שיידרש להכיר ולעקוב אחר מניות ספציפיות כלשהן. כל שעליו לעשות זה לנחש את כיוון
  השוק בתקופה הקרובה.

  נכון

  לא נכון

 2. 10/2
  2. שאלה

  אופציית רכישה – ידועה בשם: אופציית Call

  נכון

  לא נכון

 3. 10/3
  3. שאלה

  נכס הבסיס זה מה שהקונה נותן בתמורה לכתב האופציה.

  נכון

  לא נכון

 4. 10/4
  4. שאלה

  קונה האופציה נהנה רק מזכויות.

  נכון

  לא נכון

 5. 10/5
  5. שאלה

  מעו”ף = ראשי תיבות של: מכשירים עדכניים ופרטניים.

  נכון

  לא נכון

 6. 10/6
  6. שאלה

  מדד המעו”ף מתפרסם בכל יום בעיתון.

  נכון

  לא נכון

 7. 10/7
  7. שאלה

  נכס הבסיס: הוא מדד המעו”ף.

  נכון

  לא נכון

 8. 10/8
  8. שאלה

  מדרגה – קבוצות בעלות אותו נכס בסיס נקראות מדרגה.

  נכון

  לא נכון

 9. 10/9
  9. שאלה

  הבורסה בת”א והיא זו שקובעת את אפיוני האופציות שיסחרו בה.

  נכון

  לא נכון

 10. 10/10
  10. שאלה

  אורך חיי אופציה הוא שנה.

  נכון

  לא נכון