הבורסה למתחילים – פרק 07: הבורסות בארה״ב – מבחן

שאלות לתרגול הפרק