להיות חכם על חזקים – פרק 02: הבנקים – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 14 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 1. Answered
 2. Review
 1. 14/1
  1. שאלה

  חישוב הריבית דריבית מבוססת על הריבית הנומינלית הנקובה בהלוואה.

  נכון

  לא נכון

 2. 14/2
  2. שאלה

  ריבית מתואמת היא ריבית המתייחסת לשנה, שחושבה במתכונת ריבית דריבית.

  נכון

  לא נכון

 3. 14/3
  3. שאלה

  ריבית אפקטיבית היא הריבית הנמוכה ביותר.

  נכון

  לא נכון

 4. 14/4
  4. שאלה

  בנקים משמשים בתור מתווכים בין הלווה למלווה הכסף.

  נכון

  לא נכון

 5. 14/5
  5. שאלה

  הריבית היא מחיר הכסף

  נכון

  לא נכון

 6. 14/6
  6. שאלה

  עמלות בנק הן דבר קבוע ולא משתנה.

  נכון

  לא נכון

 7. 14/7
  7. שאלה

  אשראי זאת הלוואה לכל דבר.

  נכון

  לא נכון

 8. 14/8
  8. שאלה

  חוץ מתשלום הריבית הבנק יכול לגבות עמלה בעבור ההלוואה.

  נכון

  לא נכון

 9. 14/9
  9. שאלה

  ריבית על ההלוואה אינה משתנה בהתאם לריבית הפריים.

  נכון

  לא נכון

 10. 14/10
  10. שאלה

  קרן ההלוואה בעם מתייחסת למטבע ההלוואה.

  נכון

  לא נכון

 11. 14/11
  11. שאלה

  פרמיית הסיכון מושפעת מנזילות והבטחונות של הלווה.

  נכון

  לא נכון

 12. 14/12
  12. שאלה

  התשואה בפקדונות שקליים היא מובטחת ואינה מושפעת מהבורסה.

  נכון

  לא נכון

 13. 14/13
  13. שאלה

  מק״מ ראשי תיבות של מכרז קצת משתתפים.

  נכון

  לא נכון

 14. 14/14
  14. שאלה

  קרן נאמנות היא קרן אשר מנהלת עבור המשקיע את הכסף.

  נכון

  לא נכון