להיות חכם על חזקים – פרק 03: משכנתא – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 3 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Answered
 2. Review
 1. 3/1
  1. שאלה

  משכנתא היא הלוואה בגובה חצי מיליון ש״ח ומעלה לכל מטרה.

  נכון

  לא נכון

 2. 3/2
  2. שאלה

  ניתן לקחת משכנתא גם בבנק שבו אנו לא מנהלים את החשבון.

  נכון

  לא נכון

 3. 3/3
  3. שאלה

  ניתן להצמיד את המשכנתא למדד.

  נכון

  לא נכון