להיות חכם על חזקים – פרק 04: פנסיה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 10 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. Answered
 2. Review
 1. 10/1
  1. שאלה

  אין משלמים מס על הפרשות פנסיוניות.

  נכון

  לא נכון

 2. 10/2
  2. שאלה

  פיצויים הם ההחזר שאנחנו, החוסכים, מקבלים בעקבות הפרשים במדד.

  נכון

  לא נכון

 3. 10/3
  3. שאלה

  תגמולים הם בונוסים שמפריש המעסיק לעובד.

  נכון

  לא נכון

 4. 10/4
  4. שאלה

  בעת מעבר ממקום עבודה אחד לשני ניתן להמשיך להפריש לאותה קרן פנסיה על מנת לשמור על רצף.

  נכון

  לא נכון

 5. 10/5
  5. שאלה

  ביטוח מנהלים קיים אצל שכירים בלבד.

  נכון

  לא נכון

 6. 10/6
  6. שאלה

  בביטוח מנהלים יש אפשרות לקבל את כל הכסף כסכום חד פעמי.

  נכון

  לא נכון

 7. 10/7
  7. שאלה

  הריסק בביטוח המנהלים זהו ביטוח נגד קריסת הבורסה.

  נכון

  לא נכון

 8. 10/8
  8. שאלה

  אובדן כושר עבודה זה בעצם ממצב של נכות.

  נכון

  לא נכון

 9. 10/9
  9. שאלה

  המפקיד לקופת הגמל נקרא עמית.

  נכון

  לא נכון

 10. 10/10
  10. שאלה

  קרן ההשתלמות קיימת רק במוסדות ממשלתיים.

  נכון

  לא נכון