להיות חכם על חזקים – פרק 05: בריאות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 2 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 1. Answered
 2. Review
 1. 2/1
  1. שאלה

  ביטוח משלים הוא ביטוח בריאותי אשר קופות החולים מספקות תמורת תשלום נוסף.

  נכון

  לא נכון

 2. 2/2
  2. שאלה

  ביטוח בריאות פרטי ניתן לרכוש בחברת הביטוח.

  נכון

  לא נכון