כלכלת ישראל למתחילים – פרק 01: הקדמה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק