כלכלת ישראל למתחילים – פרק 01: הקדמה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 47 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 1. Answered
 2. Review
 1. 47/1
  1. שאלה

  מדד המחירים היא שיטה שבאמצעותה אנו עוקבים אחר התפתחות המחירים של מוצר או סל מוצרים.

  נכון

  לא נכון

 2. 47/2
  2. שאלה

  הנתונים שמתקבלים כל תצפית מתורגמים ל-100 נקודות כל פעם מחדש.

  נכון

  לא נכון

 3. 47/3
  3. שאלה

  מדד המחירים לצרכן עוקב אחר השינויים במחיר של קבוצת מוצרים מסויימת.

  נכון

  לא נכון

 4. 47/4
  4. שאלה

  סל המוצרים שאותו מודדים כולל כמה מאות מוצרים שמשפחה דלת אמצעים צורכת בישראל.

  נכון

  לא נכון

 5. 47/5
  5. שאלה

  הצגת הנתונים במחירים קבועים באה להמחיש לנו, האם מחיר של מוצר התייקר או הוזל אילו
  היינו נדרשים לשלם עבורו בסלי מוצרים או בחלק מסל המוצרים.

  נכון

  לא נכון

 6. 47/6
  6. שאלה

  תושבי המדינה משתמשים במקורות העומדים לרשותם אך ורק וצריכה.

  נכון

  לא נכון

 7. 47/7
  7. שאלה

  תושבי המדינה משתמשים במקורות העומדים לרשותם אך ורק להשקעה בענפי המשק.

  נכון

  לא נכון

 8. 47/8
  8. שאלה

  תושבי המדינה משתמשים במקורות העומדים לרשותם בין היתר גם ליצוא.

  נכון

  לא נכון

 9. 47/9
  9. שאלה

  אינפלציה היא תהליך נמשך של עליית מחירים רצופה.

  נכון

  לא נכון

 10. 47/10
  10. שאלה

  שיעור האינפלציה בשנה הוא ההיפך משיעור ההתייקרות במדד המחירם לצרכן.

  נכון

  לא נכון

 11. 47/11
  11. שאלה

  כאשר ישנה עליה בפדיון של רשתות המזון בשיעור גבוה יותר משיעור העלייה במדד המחירים
  לצרכן אנו בעצם רושמים עליה ריאלית בפדיון.

  נכון

  לא נכון

 12. 47/12
  12. שאלה

  תוצר מקומי גולמי שם נרדף לתפוקה מקומית גולמית

  נכון

  לא נכון

 13. 47/13
  13. שאלה

  תוצר מקומי גולמי הוא נתון מסכם של תקופה כלשהי, המסכמת את השווי הכספי של אותו חלק
  בתפוקה, שהמשק הפיק בכוחות עצמו.

  נכון

  לא נכון

 14. 47/14
  14. שאלה

  סה״כ המקורות של המדינה הם: התמ”ג שלה ושווי המוצרים והשירותים שייבאה במשך השנה.

  נכון

  לא נכון

 15. 47/15
  15. שאלה

  צמיחה כלכלית היא מילה נרדפת לשיעור הגדילה השנתי של התמ״ג.

  נכון

  לא נכון

 16. 47/16
  16. שאלה

  המונח צריכה מתייחס למוצרים ושירותים המשמשים להשקעה בלבד.

  נכון

  לא נכון

 17. 47/17
  17. שאלה

  הצריכה הוא נתון המרכז את סה״כ הקניות של מוצרים ושירותים המבוצעים על ידי משקי הבית במדינה.

  נכון

  לא נכון

 18. 47/18
  18. שאלה

  תקופת המדידה של הצריכה בדרך כלל מתייחסת לחודש שלם.

  נכון

  לא נכון

 19. 47/19
  19. שאלה

  צריכה פרטית מתייחסת לשוויים של מכלול המוצרים והשירותים שנקנו על ידי אנשים בודדים.

  נכון

  לא נכון

 20. 47/20
  20. שאלה

  צריכה ציבורית מתייחסת לשוויים של מכלול השירותים והמוצרים שמשקי הבית קיבלו ללא תמורה מלאה.

  נכון

  לא נכון

 21. 47/21
  21. שאלה

  מוצרים שוטפים הם מוצרים הנקנים בדרך כלל על ידי משפחה ממוצעת.

  נכון

  לא נכון

 22. 47/22
  22. שאלה

  הצבא נכלל לצריכה קולקטיבית תחת צריכה פרטית.

  נכון

  לא נכון

 23. 47/23
  23. שאלה

  השקעה גולמית מתייחסת לנכסים שאינם משמשים לצריכה שוטפת.

  נכון

  לא נכון

 24. 47/24
  24. שאלה

  השקעה נקיה שנתית כלשהי, היא ההפרש בין ההשקעה הגולמית לבלאי.

  נכון

  לא נכון

 25. 47/25
  25. שאלה

  חשבון הסחר מרכז את התנועות הכספיות של היבוא והיצוא.

  נכון

  לא נכון

 26. 47/26
  26. שאלה

  נכסי השקעה כוללים בעיקר מכונות, ציוד וכו׳.

  נכון

  לא נכון

 27. 47/27
  27. שאלה

  ריבית מתייחסת בצד היבוא לנתונים הכוללים את הריבית על החוב הממשלתי.

  נכון

  לא נכון

 28. 47/28
  28. שאלה

  דיבידנד היא המשכורת שמקבל מנכ”ל החברה.

  נכון

  לא נכון

 29. 47/29
  29. שאלה

  החשבון השוטף מרכז את התנועות הכספיות של חשבון הסחר בתוספת העברות שוטפות.

  נכון

  לא נכון

 30. 47/30
  30. שאלה

  מאזן התשלומים הוא החשבון השוטף

  נכון

  לא נכון

 31. 47/31
  31. שאלה

  מחפשי העבודה ומועסקים שייכים לכוח העבודה.

  נכון

  לא נכון

 32. 47/32
  32. שאלה

  החוב הפנימי מסכם את חוב המדינה לארה״ב.

  נכון

  לא נכון

 33. 47/33
  33. שאלה

  אגרות חוב סחירות הן אגרות חוב שניתן לקנות ולמכור מדי יום בבורסה.

  נכון

  לא נכון

 34. 47/34
  34. שאלה

  החוב החיצוני הוא נתון המסכם את חוב הממשלה במט״ח לגורמים בחו״ל.

  נכון

  לא נכון

 35. 47/35
  35. שאלה

  תקציב המדינה זהו תקציב אשר משרד האוצר מכין לקראת כל שנה חדשה.

  נכון

  לא נכון

 36. 47/36
  36. שאלה

  ppp מדד אשר פותח על ידי האו”ם להשוואת הכנסות פרטים.

  נכון

  לא נכון

 37. 47/37
  37. שאלה

  מלכ״ר לא נכלל בתמ״ג העיסקי של מדינת ישראל.

  נכון

  לא נכון

 38. 47/38
  38. שאלה

  מס בריאות נגבה באמצעות קופות החולים

  נכון

  לא נכון

 39. 47/39
  39. שאלה

  רשויות מקומיות ממומנות בעיקר ממיסים עירוניים.

  נכון

  לא נכון

 40. 47/40
  40. שאלה

  מכס הוא מס שנמל אשדוד מטיל על משלוחים מהזמנות אינטרנטיות.

  נכון

  לא נכון

 41. 47/41
  41. שאלה

  הכנסה ברוטו של שכירים היא הכנסה בטרם שולמו המיסים.

  נכון

  לא נכון

 42. 47/42
  42. שאלה

  הכנסה פנויה היא ההכנסה לאחר תשלום המיסים השונים.

  נכון

  לא נכון

 43. 47/43
  43. שאלה

  עשירון הראשון היא הקבוצה שבה נכללים בעלי השכר הגבוה ביותר במשק.

  נכון

  לא נכון

 44. 47/44
  44. שאלה

  עשירון העשירי היא הקבוצה שבה נכללים בעלי השכר הגבוה ביותר במשק.

  נכון

  לא נכון

 45. 47/45
  45. שאלה

  המקורות מופנים לשלוש קבוצות: משקי הבית, מגזר עסקי ויצוא.

  נכון

  לא נכון

 46. 47/46
  46. שאלה

  צמיחה ריאלית שווה צמיחה נומינלית.

  נכון

  לא נכון

 47. 47/47
  47. שאלה

  צמיחה נומינלית מתייחסת לגידול שנרשם בצמיחה במונחים כספיים.

  נכון

  לא נכון