כלכלת ישראל למתחילים – פרק 03: מדד המחירים לצרכן – מבחן

שאלות לתרגול הפרק