כלכלת ישראל למתחילים – פרק 04: אינפלציה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק