כלכלת ישראל למתחילים – פרק 04: אינפלציה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 6 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 1. Answered
 2. Review
 1. 6/1
  1. שאלה

  תושבי המדינה משתמשים במקורות העומדים לרשותם אך ורק וצריכה.

  נכון

  לא נכון

 2. 6/2
  2. שאלה

  תושבי המדינה משתמשים במקורות העומדים לרשותם אך ורק להשקעה בענפי המשק.

  נכון

  לא נכון

 3. 6/3
  3. שאלה

  תושבי המדינה משתמשים במקורות העומדים לרשותם בין היתר גם ליצוא.

  נכון

  לא נכון

 4. 6/4
  4. שאלה

  אינפלציה היא תהליך נמשך של עליית מחירים רצופה.

  נכון

  לא נכון

 5. 6/5
  5. שאלה

  שיעור האינפלציה בשנה הוא ההיפך משיעור ההתייקרות במדד המחירם לצרכן.

  נכון

  לא נכון

 6. 6/6
  6. שאלה

  כאשר ישנה עליה בפדיון של רשתות המזון בשיעור גבוה יותר משיעור העלייה במדד המחירים
  לצרכן אנו בעצם רושמים עליה ריאלית בפדיון.

  נכון

  לא נכון