כלכלת ישראל למתחילים – פרק 05: תוצר מקומי גולמי (תמ״ג) – מבחן

שאלות לתרגול הפרק