כלכלת ישראל למתחילים – פרק 06: סה״כ המקורות – מבחן

שאלות לתרגול הפרק