כלכלת ישראל למתחילים – פרק 08: צמיחה- מבחן

שאלות לתרגול הפרק