כלכלת ישראל למתחילים – פרק 09: צריכה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק