כלכלת ישראל למתחילים – פרק 09: צריכה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 7 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. Answered
 2. Review
 1. 7/1
  1. שאלה

  המונח צריכה מתייחס למוצרים ושירותים המשמשים להשקעה בלבד.

  נכון

  לא נכון

 2. 7/2
  2. שאלה

  הצריכה הוא נתון המרכז את סה״כ הקניות של מוצרים ושירותים המבוצעים על ידי משקי הבית במדינה.

  נכון

  לא נכון

 3. 7/3
  3. שאלה

  תקופת המדידה של הצריכה בדרך כלל מתייחסת לחודש שלם.

  נכון

  לא נכון

 4. 7/4
  4. שאלה

  צריכה פרטית מתייחסת לשוויים של מכלול המוצרים והשירותים שנקנו על ידי אנשים בודדים.

  נכון

  לא נכון

 5. 7/5
  5. שאלה

  צריכה ציבורית מתייחסת לשוויים של מכלול השירותים והמוצרים שמשקי הבית קיבלו ללא תמורה מלאה.

  נכון

  לא נכון

 6. 7/6
  6. שאלה

  מוצרים שוטפים הם מוצרים הנקנים בדרך כלל על ידי משפחה ממוצעת.

  נכון

  לא נכון

 7. 7/7
  7. שאלה

  הצבא נכלל לצריכה קולקטיבית תחת צריכה פרטית.

  נכון

  לא נכון