כלכלת ישראל למתחילים – פרק 10: השקעה גולמית – מבחן

שאלות לתרגול הפרק