כלכלת ישראל למתחילים – פרק 11: חשבון הסחר – מבחן

שאלות לתרגול הפרק