כלכלת ישראל למתחילים – פרק 11: חשבון הסחר – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 4 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Answered
 2. Review
 1. 4/1
  1. שאלה

  חשבון הסחר מרכז את התנועות הכספיות של היבוא והיצוא.

  נכון

  לא נכון

 2. 4/2
  2. שאלה

  נכסי השקעה כוללים בעיקר מכונות, ציוד וכו׳.

  נכון

  לא נכון

 3. 4/3
  3. שאלה

  ריבית מתייחסת בצד היבוא לנתונים הכוללים את הריבית על החוב הממשלתי.

  נכון

  לא נכון

 4. 4/4
  4. שאלה

  דיבידנד היא המשכורת שמקבל מנכ”ל החברה.

  נכון

  לא נכון