כלכלת ישראל למתחילים – פרק 12: החשבון השוטף – מבחן

שאלות לתרגול הפרק