כלכלת ישראל למתחילים – פרק 14: תעסוקה ואבטלה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק